Retro Theology

Informações:

Sinopsis

Olof Nilsson 1979-1989

Episodios

 • Specialavsnitt 1: del 1 - Introduktion till trosförkunnelsen och musiken inom Bethel Church

  10/04/2019 Duración: 54min

  Datum: 7:e april 2019. DEL 1. Idag släpps det första specialavsnittet av RETRO Theologys podcast som består av två delar där jag (Daniel Mämecke) och min barndomsvän Olof Schelin diskuterar och kritiserar trosförkunnelsen och främst då Bethel Church som med sin lovsångsmusik har stort inflytande på svensk kristenhet för närvarande. I del 1 ger vi en kort bakgrund om oss själva, vart vi kommer ifrån, varför vi lyfter denna fråga och hur vi kommit i kontakt med Bethel Church och den rörelsen de tillhör. Vi ger även en kort översikt över vad trosförkunnelse är och ger några exempel på det. Del 2 ger en liten överblick över lovsången som förmedlas från Bethel Church och vad de grundar denna musikindustri på och slutligen samtalar vi en smula om hur man blir bemött när man kritiserar och hur de som försvarar lyfter upp ledarskapet på piedestal och hur ledarskapet i sin tur byggt en osund sektliknande kultur. Vi hoppas att trots att det är en mycket kort introduktion ska kunna vara informativt och att väcka nyfiken

 • 08. Olof Nilsson - Förmaning i lidande och till helgelse (Heb 13:12-16)

  06/04/2019 Duración: 44min

  Datum: 17:e juni 1979. Vi hoppar ett kapitel från förra lördagen och landar i Hebréerbrevets avslutande del där församlingen förmanas i sitt lidande och uppmuntras till ett heligt liv. Det är ju så viktigt att en predikan är själavårdande, att vi vågar prata om synden och de svårigheter vi möter i livet och därför talar bibelordet här om att lämna något - att gå ut genom stadsporten och dela det lidande det kan innebära. Men samtidigt ska vi hela tiden peka på det himmelska hoppet och den stadsport, pärleporten, som vi en gång ska få bäras igenom in i evigheten. Vägen dit kan vara lång för de flesta människor och på vägen får vi kämpa med livets besvärligheter och låta oss helgas av Gud, men under resans gång så har vi nåden att få "gå sjungande fram" som man sjöng förr i kapellen runt om i Sverige. Gud är alltid värd vårt tack och lov! "Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. Låtom oss alltså gå ut till honom ”utanför lägret”

 • 07. Olof Nilsson - Trons hjältar (Heb 11:13-16)

  30/03/2019 Duración: 35min

  Datum: Allhelgonadagen 3:e november 1979. I dagens predikan möts vi av det som kännetecknar trons människor nämligen att vi ser vårt himmelska hopp i fjärran. Nuförtiden talar man inte så mycket om himlen i kyrkorna på det viset man gjorde förr vilket har lett till att en del märkliga läror gör sig gällande - främst kanske den trosförkunnelse som heter "Heaven Now"-teologi som förmedlas genom Bethel Church och den rörelse de tillhör. Där vill människan genom "trons" makt realisera himlen här på jorden. Men i denna predikan möts vi av det bibliska perspektivet, nämligen att tron innebär att vi bekänner oss vara främlingar och gäster här på jorden och att tron innebär en pilgrimsvandring i uthållighet och tillit till Gud genom nöd, lidande och strid för att komma hem till den utlovade stad vi har fått se i fjärran. Och under tiden får vi smaka på det hoppet genom Ordets förkunnelse, de heligas gemenskap m.m. Detta himmelska hopp sjöng Einar Ekberg om så fint i sången "Jag är främling, jag är pilgrim". "I tron d

 • 06. Olof Nilsson - Ande, själ och kropp (1 Tess 5:23-24)

  23/03/2019 Duración: 45min

  Datum: 1981. Idag är det avsnitt nummer sex och ibland brukar den siffran kallas för människans tal. Därför passar det ju väl att få lyssna lite kring bibelns syn på människans sammansättning och väsen. Förra veckan släpptes den predikan som jag funnit vara den allra skarpaste bland min morfars kassetter men idag blir det istället förmodligen den predikan som väcker flest frågetecken och det är inte så märkligt kanske eftersom ämnet för dagen är väldigt svårt vilket Olof själv erkänner inför sin predikan. För det är ju på det viset att vi människor lever i en fallen tillvaro och det gör att vi inte ens känner oss själva helt och fullt, så inkrökta och förblindade är vi vilket också gör att vi har svårt att förstå oss själva - det gör bara Gud - och då famlar människan hopplöst fram och tillbaka i sökandet efter att "hitta sig själv" vilket är extra tydligt i vår tid. Men i bibeln har Gud gett oss lite ledtrådar som här presenteras. Det viktigaste att ha med sig i att försöka utröna vem människan är, är att in

 • 05. Olof Nilsson - Vårt arv (Heb 9:15-17)

  16/03/2019 Duración: 38min

  Den kanske viktigaste bilden på frälsningen som Bibeln presenterar är den om frälsningen och det eviga livet som ett testamente. Människan skapas och föds till att vara Guds barn och har således en laglig rätt till detta arv. Men människan har den tragiska egenskapen att vi säljer vår arvsrätt till synden som ständigt vill fördärva våra liv. Gud har dock aldrig gett upp om människan och hans lösning var att genom sin Son som aldrig sålde arvsrätten skänka frälsningens rikedom. Jesus stiftade därför ett testamente genom vilken han frivilligt testamenterade sin arvsrätt till oss människor och detta testamente trädde precis som alla andra testamenten i kraft när han dog och därför står det fast och kan inte ändras. Och som en säkerhet på att vi ska komma att få ut detta arv, frälsningen, gav han oss löftet om den Helige Anden som vittnar för oss att vi är Guds barn med arvsrätt. Det fina i det hela är att detta är ett löfte och inte en känsla eller beroende på hur vi mår utan det står tryggt och säkert fast geno

 • 04. Olof Nilsson - Gemenskap (1 Joh 1:3-7)

  09/03/2019 Duración: 28min

  Gemenskap är på många sätt det mest centrala för en människas liv och för mänskligheten i stort. Vi kan inte leva utan varandra. Men det är också något som är så viktigt i förhållande till Gud. Problemet är att gemenskapen blev bruten på grund av synd och många gånger gör den sig gällande än idag, även i förhållande till varandra. Men Gud har alltid velat återupprätta gemenskapen med människan och det gjorde han genom sin Son, Jesus Kristus. "Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus. Och vi skriva nu detta, för att vår glädje skall bliva fullkomlig. Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom. Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Je

 • 03. Olof Nilsson - Våra andliga förrådshus (1 Mos 41:41ff)

  02/03/2019 Duración: 39min

  Datum: 25:e januari 1981. Människan har en gnagande hunger på många olika sätt. Vi försöker i vår ökenvandring i livet att på egen hand försöka bruka marken och odla säd och när omständigheterna är förtorkade står vi där i slutändan med tomma säckar. Men oftast vänder sig människan trots det till alla möjliga olika förråd där det enbart finns dålig säd till sina begär. Hos Jesus finns dock förrådshus som är fulla till bredden och som flödar över med himlens goda och det är han som är livets bröd. "Ytterligare sade Farao till Josef: ”Jag sätter dig nu över hela Egyptens land.” [...] Så hopförde Josef säd i stor myckenhet, såsom sanden i havet, till dess man måste upphöra att hålla räkning på den, eftersom det var omöjligt att hålla räkning på den. [...] Men de sju ymniga åren som först hade kommit i Egyptens land gingo till ända; sedan begynte de sju hungeråren, såsom Josef hade förutsagt. Och hungersnöd uppstod i alla andra länder; men i Egyptens land fanns bröd överallt. Och när hela Egyptens land begynte hu

 • 02. Olof Nilsson - Salighet (Ps 1:1-3)

  23/02/2019 Duración: 42min

  Datum: 12:e oktober 1986. Salighet är ett begrepp som kanske inte riktigt passar in i dagens språkbruk men som har ett annat djup och lite annan nyans än det mer vardagliga ordet "lycka". För i vår moderna tid ses lycka i stort sett som något som står i motsatsförhållande till lidande och svårigheter - kanske inte i teorin, men likväl i praktiken. Samhället basunerar ut detta budskap överallt genom reklam, media, självhjälpsböcker, dieter och dylikt. Detta förhållningssätt innebär lite förenklat att ifall man lider så är man olycklig. Men biblisk lycka, alltså salighet, är oberoende av de förhållanden vi har runt omkring oss. Den är djupast sett inte en känsla, utan är byggt på en fast grund nämligen Guds evangelium. Och det är när människan vilar på denna grund som hon djupast sett får frid och blir en salig människa även genom livets djupaste lidanden, depressioner eller andra motgångar. "Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottar

 • 01. Olof Nilsson - Rätta grunden (1 Kor 3:10-15)

  16/02/2019 Duración: 20min

  Allt människan företar sig ska en dag prövas och det faktum att vårt livsverk kommer granskas kanske tycks skrämmande till en början men Gud har inte lämnat oss ensamma i bygget utan har gett oss den Helige Anden. Vår hjälpare låter vårt korn av helighetslängtan växa och helgar genom livet. Det är ytterst mänskligt att tänka att ens bygge kanske inte består och att man blir utan lön, och så är det kanske. Men i det ligger det faktiskt mycket nåd för det är nämligen så att även om bygget brinner ner så står grunden kvar - Jesus Kristus. Frälsningen är inte en lön, det är ett arv. "Efter den Guds nåd som blev mig given lade jag grunden såsom en förfaren byggmästare, och en annan bygger nu vidare därpå. Men var och en må se till, huru han bygger därpå. Ty en annan grund kan ingen lägga, än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus; men om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och strå, så skall det en gång visa sig huru det är med vars och ens verk. ”Den dagen” skall gör

página 3 de 3