Retro Theology

11. Olof Nilsson - Gud vill frälsning (1 Tim 2:4-6)

Informações:

Sinopsis

Datum: 18:e oktober 1979. Frälsningen kan presenteras på så många olika vis och med flertalet olika textstycken ur Guds ord. Teologer kan vända och vrida på fenomenet nästan till leda och det är bra och oerhört viktigt att gå till botten med och till djupet av frälsningens vackra verklighet. Men ibland kan evangelium också framställas så enkelt och därför får vi idag lyssna på en mycket kort och enkel predikan med budskapet: Gud vill frälsning och Jesu utsträckta hand finns tillgänglig för var och en. "[Gud] vill att alla människor skola bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus, han som gav sig själv till lösen för alla, varom ock vittnesbördet skulle frambäras, när tiden var inne." 1 Tim 2:4-6 (1917 års översättning)