Retro Theology

16. Olof Nilsson - Guds församling del 3: Tjänsterna (Ef 4:11)

Informações:

Sinopsis

Datum 8:e april 1979. DEL 3. Vi fortsätter med sista delen av predikoserien som handlar om Guds församling utifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. I del 1 fick vi lyssna lite till hur enheten i Kristi kropp byggs upp, del 2 tog upp tjänstegåvorna med apostlar, profeter och evangelister och dagens del kommer avhandla herdeskapet och lärartjänsten. I dagens del undervisas det om herdeskap och lärartjänst som en och samma tjänst och det stämmer i hög grad eftersom de hänger så tätt samman. Förr var det inte helt ovanligt att man illustrerade de fem tjänsterna med bilden av handens fem fingrar. Aposteln var tummen som enkelt samarbetar med de andra fyra och är så vital för att göra hela handen smidig och arbetsduglig. Profeten är pekfingret som pekar ut brister och tillrättavisar i kärlek. Evangelisten är långfingret som sträcker sig ut och når längst. Herden är ringfingret som bär äktenskapets symbol som står för närhet och att ta hand om flocken. Läraren är lillfingret som är smalast och når längst in i de trång