Retro Theology

17. Olof Nilsson - Gud och förbunden (Jer 31:31-34)

Informações:

Sinopsis

Datum: 4:e april 1982. Denna helg är det ju pingsthögtid och vad passar bättre än att få lyssna lite till förbunden som Gud slutit med sitt folk? Det är ju så att i den judiska traditionen och i några små glimtar och antydningar i skriften förknippas pingsten med givandet av lagen enligt det gamla förbundet. Men i det nya förbundet förknippas pingsten med utgjutandet av Anden över allt kött. Och i Jeremias 31:a kapitel låter Gud dra bort slöjan en aning genom sin profet och han ger löftet om ett kommande förbund där lagen inte längre skulle vara skrivet på tavlor av sten, utan på tavlor av kött dvs människornas hjärtan och det var detta förbund som Jesus instiftade med löftet om Den Helige Anden som gåva. Det var inte på något sätt så att det gamla förbundet var dåligt, utan det har sitt värde och nu har vi "en bättre ordning" som det står i Bibeln. Men nu har Gud själv genom sin Son stigit ner och bringat en evig försoning, fullbordat det gamla förbundet och Gud lovar faktiskt att han ska glömma de sonade sy