Retro Theology

27. Olof Nilsson - Uthållighet till skörd (Gal 6:9)

Informações:

Sinopsis

Datum: 24:e februari 1985. Ibland kan det vara så att Gud kallar människor att bryta upp. Och gör Han det så kan vi tryggt och säkert veta att Han gör det med omsorg och en framtida skörd i sikte. Det kan ju vara så att man varit på en viss plats i livet, både bokstavligt och/eller bildligt talat, som kanske gjort att man av olika anledningar blivit trött, sliten eller utmattad. Men precis som aposteln Paulus här i Galaterbrevet uppmuntrar de som läser hans brev att hålla ut så vill Gud i sin försyn gör detsamma med oss. Livet kan vara kämpigt ibland men vi har en fantastisk yttersta dag framför oss - den då Gud ska skörda det goda Han har sått! Det är vårt hopp! "Och låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är; ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden är inne, få inbärga vår skörd." Gal 6:9 (1917 års översättning)