Retro Theology

26. Olof Nilsson - Frukta icke, du lilla hjord (Luk 12:31-33)

Informações:

Sinopsis

Datum: 24:e februari 1985.  Jesus uppmuntrar i detta lilla bibelstycke sina får att inte frukta när bekymren hopar sig och synd och värld tränger på. Han samlar dem och säger att vi, Hans hjord, ska rikta vår blick på Honom och att han ger oss det eviga hoppet: riket som är utlovat till alla de kallade och utvalda. Det är en skatt som är så mycket rikare än skatter på jorden som så lätt fördärvas och blir bestulna. Istället kan vi mitt i livets elände få den grundläggande glädje som Anden låter växa i oss som inte är beroende på hur vi mår eller huruvida vi är lyckade eller ej. Frukta icke, du lilla hjord! "Nej, söken efter hans rike, så skall också detta andra tillfalla eder. Frukta icke, du lilla hjord; ty det har behagat eder Fader att giva eder riket. Säljen vad I ägen och given allmosor; skaffen eder penningpungar som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar." Luk 12:31-33 (1917 års översättning)