Frans Van Giel

Nawoord van de lezer

Informações:

Sinopsis

In 2015 was het 40 jaar geleden dat Frans Van Giel overleden is. Ook zijn tweede zoon Jef, die veel informatie aan Rosette ter beschikking stelde en zich gans zijn leven hard inspande om het werk van zijn vader te promoten is precies 10 jaar geleden overleden. Hij was mijn vader.