Frans Van Giel

De bedrijvigheid

Informações:

Sinopsis

De oogsttijd: hoogtepunt van werkactiviteit én van voldoening. Graan, daar draaide het uiteindelijk om, brood op de plank! Vooraleer men kon oogsten, was er al heel wat werk geleverd: ploegen, zaaien, maaien. Op de schrale Wechelse gronden verkoos men rogge te telen i.p.v. tarwe, vermits het laatste gewas veel gevoeliger was voor mislukte oogsten en betere, rijkere grond vereiste.