Demos Stockholm

Informações:

Sinopsis

Social organisering genom socialt arbete.

Episodios

 • TÄLT Talks: Capitalism and Framing, Alexander Altanis

  TÄLT Talks: "Capitalism and Framing", Alexander Altanis

  23/05/2017 Duración: 22min

  Capitalism, through academics and the press, has often used various techniques to legitimize itself. Framing is such a technique, that diverts a conversation by using hidden assumptions. In this talk Alexander Altanis explore how capitalism has used framing to present itself as a positive force for poor people in developing countries. Specifically, Alexander will talk about two (true) myths: that capitalism has lifted billions our of poverty and that sweatshops pay better wages than the minimum.

 • TÄLT Talks: Frihandelsavtalen och vi, Li Eriksdotter Andersson

  TÄLT Talks: "Frihandelsavtalen och vi", Li Eriksdotter Andersson

  25/03/2017 Duración: 53min

  Varför är omfattande frihandelsavtal som CETA, TTIP och TISA en viktig politisk fråga idag? Vilka risker innebär de för frågor som miljörätt, arbetsrätt och politiskt inflytande? Li Eriksdotter Andersson föreläser om hur de moderna frihandelsavtalen är utformade, hur de förhandlas fram och varför vi bör vara på vår vakt. TÄLT Talks är mikroföreläsningar som arrangeras av Demos på Medis och Demos Studiegrupp i samarbete med ABF Stockholm.

 • TÄLT Talks: Att vinna livet åter, Michele Masucci

  TÄLT Talks: "Att vinna livet åter", Michele Masucci

  18/03/2017 Duración: 38min

  Michele Masucci berättar om det politiska rörelsernas Italien och en period med kreativ klasskamp som fick sin kulmen 1977. Under dessa år samverkade studenter, arbetare och kvinnorörelser i nya former av motstånd och strejk. En period då man gick samman för att självreducera utgifter och ta över livsrummet både fysikskt och själsligt. TÄLT Talks är mikroföreläsningar som arrangeras av Demos på Medis och Demos Studiegrupp i samarbete med ABF Stockholm.

 • TÄLT Talks: Hälsa och Klass, Emma Bartfai

  TÄLT Talks: "Hälsa och Klass", Emma Bartfai

  11/03/2017 Duración: 29min

  Emma Bartfai konkretiserar och begripliggör hur dagens kapitalism med osäkra anställningsvillkor och djupa klyftor resulterar i en klassbunden fördelning av hälsa, ohälsa och död. TÄLT Talks är mikroföreläsningar som arrangeras av Demos på Medis och Demos Studiegrupp i samarbete med ABF Stockholm.