Fagbokpodden

Å ønske, men ikke våge

Informações:

Sinopsis

Å være forsiktig, sensitiv eller sosialt engstelig som person kan være utfordrende, uten at det blir et hinder i livet. For andre kan det derimot medføre omfattende problemer. Theresa Willberg og Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs fikk øynene opp for slike personlighetsproblemer på 1990-tallet. Ettersom det enda ikke har blitt skrevet bøker på norsk om engestelig unnvikende personlighetsproblemer var tiden inne for å skrive en bok om temaet. I boken Å ønske men ikke våge: Om engstelig unnvikende personlighetsproblemer skriver de om ulike sider ved denne typen personlighetsproblemer slik at vanskene skal bli mer forståelige.Theresa Wilberg er psykiater, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved UiO. Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs er psykiater og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). I denne episoden forteller de blant annet om hvorfor barna med denne typen personlighetsproblemer ofte blir oversett og hvorfor de de selv fikk øynene opp for denne prob