Fagbokpodden

Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevern

Informações:

Sinopsis

I studio er Eva Mikkelsen, familieterapeut, cand.mag i barnevern og Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.Mikkelsen har arbeidet innen barnevernfeltet i en årrekke som saksbehandler og leder. Familie og inkluderings-sjef Askøy kommune. Og Charlotte Johannessen, cand.polit med hovedfag i pedagogikk ogførstelektor ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.«Samhandling mellom barnehage, foreldre og barnevernTidlig innsats for barn i sårbare situasjoner» Belyser temaer som:-Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Tverrfaglig samarbeid, foreldreveiledning, mentaliserende kommunikasjon, taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt samt caset -Mads og Emilie.Boken er bygget på: Relasjonsbygging i barnehagen Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.