Podcast Fra Lura Kirke

231001PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved ungdomsprest Simon Wallem Dahl og menighetspedagog Anne Marie Lauvsnes Nilsen under familiegudstjeneste i Lura kirke søndag 1. oktober 2023.