Podcast Fra Lura Kirke

231008PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke søndag 8. oktober 2023.