Podcast Fra Lura Kirke

231105PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste Allehelgensdag søndag 5. november 2023.