Fagbokpodden

Hva er hatkriminalitet? Med Anine Kierulf og Kai Spurkland

Informações:

Sinopsis

Kan man forby folk å hate? Hvorfor kan man straffes for hatkriminalitet om handlingen ikke var motivert av hat? Hva er forskjellen på hatkriminalitet og det å utøve vold mot en du hater?   Hatkriminalitet er et tema som skaper mye engasjement, debatt og sterke følelser i samfunnet. I denne episoden forklarer Anine Kierulf og Kai Spurkland hvordan man resonnerer rundt slike spørsmål fra et juridisk ståsted. De forklarer hva som gjør hatkriminalitet til et komplisert fagfelt og hvorfor det kan by på vanskelig juss. Sammen med Ingjerd Hansen har Anine og Kai skrevet boka Hatkrim. Med denne boka ønsker de å bidra til større forståelse for hva hatkriminalitet er.  Anine Kierulf er førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Kai Spurkland er politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen. Ingjerd Hansen er sosiolog og seniorrådgiver på Likestillingssenteret KUN.  Fagbokpodden er laget i samarbei