Poslovne Krivulje

Tečajnica: Razmerje med delnicami in obveznicami v portfelju odvisno od starosti vlagatelja

Informações:

Sinopsis

Vzajemni skladi so dokaj preprost način investiranja za vse, ki nimajo časa ali znanja, da bi poiskali ustrezne individualne finančne instrumente. Tudi pri tej obliki investiranja velja pravilo razpršitve. Kakšno je torej idealno razmerje sredstev, ki jih vložimo v delniške in obveniške sklade? V oddaji tudi o zadnje čase vse bolj priljubljenih ETF-skladih. Ti so praviloma cenovno ugodnejši od klasičnih vzajemnih skladov, a tudi bolj tvegani. Sogovornika: dr. Miha Dominko z Inštituta za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, Goran Djuratović iz družbe za upravljanje Generali Investments.