Podcast Fra Lura Kirke

231210PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke søndag 10. desember 2023.