Podcast Fra Lura Kirke

231203PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved menighetspedagog Anne Marie Lauvsnes Nilsen under familiegudstjeneste i Lura kirke søndag 3. desember 2023.