Podcast Fra Lura Kirke

231217PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke søndag 17. desember 2023.