Podcast Fra Lura Kirke

231225PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under høytidsgudstjeneste i Lura kirke Juledag 25. desember 2023.