Podcast Fra Lura Kirke

231224PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved menighetspedagog Anne Marie Lauvsnes Nilsen og sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under julaftens gudstjeneste i Lura kirke 24. desember 2023.