Podcast Fra Lura Kirke

240107PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke søndag 7. januar 2024.