Podcast Fra Lura Kirke

240114PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke søndag 14. januar 2024.