Podcast Fra Lura Kirke

240222PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under kveldsgudstjeneste i Lura kirke torsdag 22. februar 2024.