Podcast Fra Lura Kirke

240314PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under kveldsgudstjeneste i Lura kirke torsdag 14. mars 2024.