Podcast Fra Lura Kirke

240321PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under kveldsgudstjeneste i Lura kirke torsdag 21. mars 2024.