Awr Vietnamese - Ting Vit

Tin mừng về Đức Chúa Trời // Good news about God

Informações:

Sinopsis

Tin mừng về Đức Chúa Trời, niềm vui trong Chúa, sự cứu rỗi // Good news about God, joy in God, salvation