Podcast Fra Lura Kirke

240328PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under kveldsgudstjeneste i Lura kirke Skjærtorsdag 28. mars 2024.