Podcast Fra Lura Kirke

240324PREKEN

Informações:

Sinopsis

Preken ved sokneprest Øyvind Skjefrås Alsaker under gudstjeneste i Lura kirke Palmesøndag 24. mars 2024.