Awr Vietnamese - Ting Vit

Chúa là tình yêu // God is love

Informações:

Sinopsis

Chúa là tình yêu, tình yêu thương, Đức Chúa Trời // God is love, love, God