Awr Vietnamese - Ting Vit

Đời sống là cuộc tranh chiến // Life is a fight

Informações:

Sinopsis

Đời sống là cuộc tranh chiến, chiến đấu với chính mình, thiện ác // Life is a fight, fight with yourself, good evil