Awr Vietnamese - Ting Vit

Một bà mẹ // A mother

Informações:

Sinopsis

Một bà mẹ, tình yêu của mẹ, sự hy sinh của mẹ // A mother, mother's love, mother's sacrifice