Awr Vietnamese - Ting Vit

Con đường đi đến chân lý // The way to the truth

Informações:

Sinopsis

Con đường đi đến chân lý, Nối gót Giê-su, Sự hy sinh vĩ đại của Chúa // The way to the truth, Jesus's heels, The great sacrifice of God