Awr Vietnamese - Ting Vit

Đấng Toàn Năng // The Lord

Informações:

Sinopsis

Đấng Toàn Năng, Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa // The Lord, The God, The Maker