Awr Vietnamese - Ting Vit

Thức canh và cầu nguyện // Watch and Pray

Informações:

Sinopsis

Thức canh và cầu nguyện, Vườn Ghết-sê-ma-nê, Tâm thần và xác thịt // Watch and Pray, Gethsemane, Spirit and flesh