Awr Vietnamese - Ting Vit

Sống cho Chúa // Live for the Lord

Informações:

Sinopsis

Sống cho Chúa, bước đi theo Chúa, tận hiến cho Chúa // Live for the Lord, follow the Lord, devote yourself to God