Retro Theology

14. Olof Nilsson - Guds församling del 1: Kristi kropp (Ef 4:1-16)

Informações:

Sinopsis

Datum: 31:a mars 1979. DEL 1. Vi går nu in i en predikoserie om tre delar som handlar om Guds församling utifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. I del 1 får vi lyssna lite till hur enheten i Kristi kropp byggs upp, de kommande två delarna kommer ta upp tjänstegåvorna med apostlar, profeter och evangelister i del 2 och slutligen herdeskapet och lärartjänsten i del 3.  Att Jesus är Herre är något som församlingen i alla tider har bekänt sig till. Men det är inte bara en teoretisk utsaga att säga ja till utan det är något som bör vara högst levande för oss i vårt församlingsliv. Bibeln säger ju att Kristus är huvudet och församlingen är kroppen och därför är det så viktigt att vi bevarar Andens enhet i församlingen men än viktigare att vi bevarar kontakten och enheten med huvudet, Kristus, eftersom det är där fienden sätter in alla sina resurser för att om möjligt avlägsna huvudet från kroppen. Och det avrättningsmedlet vet vi ju vad det garanterat leder till. Det lättaste är att lura människan till att göra det