Retro Theology

19. Olof Nilsson - Mose och den brinnande busken (2 Mos 3:1-12)

Informações:

Sinopsis

Datum: 22:a oktober 1978. När Mose stötte på Gud i öknen påminde Gud honom om att Mose hade ett arv han bar med sig. Gud presenterade sig nämligen som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud - Moses fäders Gud. Och Mose lät den tron slå rot och det är så viktigt att den får göra det i församlingens liv också. Gud har också genom historien utlöst det gudomliga och låtit sin Ande verka på olika sätt genom "eldsupplevelser" då Gud griper in och visar sig på ett eller annat sätt. Det finns inga löften om att detta sker med brinnande buskar eller eldskrift på himlen men Gud påminner ständigt sitt folk om behovet av att vara ledda av Gud och behovet av att stå på helig mark. Därför är det av stor vikt att vi håller fast vid det som är heligt. Anledningen till att Gud påminner oss om och handlar på det viset med sin församling är för att han vill föra sitt folk ut ur alla olika former av träldom och de oheliga ting som vi människor lider av. Det fina i det är att Gud har valt att använda oss bräckliga kärl som verktyg för at