Retro Theology

21. Olof Nilsson - Jesus förser (Matt 15:32-37)

Informações:

Sinopsis

Datum: 17:e januari 1982. Idag får vi lyssna till den andra predikan utifrån Matteusevangeliets 15:e kapitel och tar vid där förra veckans predikan slutade. Vi människor hungrar, alla vill dock inte visa det. Men det är trots det ett grundläggande mänskligt behov, att få sin hunger mättad. Den mänskliga erfarenheten är dock att det är mycket svårt att mätta sig själv, för vi har så begränsade tillgångar i oss själva. Jesus har dock viljan och möjligheten att förse oss människor med det grundläggande vi behöver och tack och lov välsignar Jesus det bröd han har för oss. Och det brödet är Guds ord och det är underbart att Bibeln är en källa som alltid flödar och den Helige Anden levandegör dess innehåll.  ”Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: ”Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.” Då sade lärjungarna till honom: ”Varifrån skola vi här