Retro Theology

22. Olof Nilsson - Att få tillbaka klenoden (Ps 106:19-22)

Informações:

Sinopsis

Datum: 15:e augusti 1981. Människan har den olyckliga fallenheten att ta den fantastiskt rika gåva hon fått av Gud, sitt barnaskap, och sälja den rätten till fienden som försöker bedra och stjäla ifrån henne. Detta illustreras i Psalm 106 genom Israels historia och hur Israels barn fick Guds goda gåva på pränt vid berget Horeb på de stentavlor som Mose fick i uppdrag att förmedla till folket. Men det dröjde inte länge, ja i princip ingen tid alls, innan folket i sin synd hade valt att smälta ner sina rikedomar, byggde en avgud i formen av en guldkalv och på så vis bytte bort sin "ära" vilket innebar att fiendens bedrägliga plan blev verkställd. Det fantastiska är dock att Gud i sin nåd tog tillbaka klenoden, gåvan, och lät sätta sin frälsningsplan på pränt på nytt.  "De gjorde en kalv vid Horeboch tillbådo ett gjutet beläte;sin ära bytte de bortmot bilden av en oxe, som äter gräs.De glömde Gud, sin frälsare,som hade gjort så stora ting i Egypten,så underbara verk i Hams land,så fruktansvärda gärningar vid Röd