Retro Theology

25. Olof Nilsson - Gud och våra hem (5 Mos 6:4-9)

Informações:

Sinopsis

Datum: 27:e maj 1979. Denna predikan utgår ifrån det kända bibelstället ur Femte Mosebok där Herren ger instruktioner för Israels folk inför intågandet i löfteslandet för att det ska gå dem väl. Dessa instruktioner och gåvor, Guds ord, kretsar därför föga förvånande kring hemmet vilket är samhällets minsta och viktigaste sociala beståndsdel. När den får fungera så är det till en sån rik välsignelse för individ, familj och samhälle, men samtidigt är det kanske därför också den mesta attackerade. Många hem blir på olika sätt ansatta och därför är det viktigt att vi håller oss nära det fundament som aldrig rubbas - Guds ord.  "Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag giver dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Och du skall binda dem såsom ett tecken