(u)endelig

(U)137 – Global Oppvåkning 2020

Informações:

Sinopsis

Verden er i ferd med å gå gjennom en masseoppvåking, eller det man på engelsk kaller for en «ascension». Hva betyr det egentlig for oss, både som individer og som samfunn? At vi skal inn i noe nytt, og at det gamle skal dø, kan jo høres negativt ut. Som om vi mister noe. Men ...