(u)endelig

(U)133 – Selvmord

Informações:

Sinopsis

Når noen tar sitt eget liv, hvordan skal vi andre forholde oss til det? Og hvor ærlige tør vi være med våre omgivelser rundt våre egne tanker rundt selvmord. Og enda viktigere; hvor ærlige tør vi være med oss selv?