(u)endelig

(U)119 – (U)forutsigbarhet

Informações:

Sinopsis

Det kan være fristene å planlegge alt, slik at ingenting uforutsett kan skje. The Smooth Place, som Øystein og Ulf liker å kalle det. Men noen ganger må man tørre å stole på at u’en foran faktisk kan ta deg til noe større og bedre, ut i det ukjente. Ut på eventyr.