Ting Anh Thng Mi

Than phiền và sự cố - đề nghị giải pháp

Informações:

Sinopsis

Cần làm gì khi phải cứu vãn một tình thế không hay xảy ra và cách đưa ra một giải pháp dung hòa có giá trị.