Ting Anh Thng Mi

Than phiền và sự cố - báo tin không vui

Informações:

Sinopsis

Xử lý khi đơn đặt hàng hay thanh toán bị trì hoãn cũng như cách thông báo và phản ứng trước tin xấu.