Ting Anh Thng Mi

Thương lượng - bất đồng quan điểm

Informações:

Sinopsis

Nghệ thuật mặc cả hay thương lượng và một số cách nói khi chấp nhận hay không chấp nhận đề nghị.