Ting Anh Thng Mi

Thương lượng - làm sáng tỏ vấn đề

Informações:

Sinopsis

Trình bày quan điểm hay đáp lại lời đề nghị khi thương lượng một cách cởi mở và hiệu quả.