Ting Anh Thng Mi

Thuyết trình - kết luận và trả lời câu hỏi

Informações:

Sinopsis

Ứng phó trong phần hỏi đáp cuối buổi thuyết trình.