Ting Anh Thng Mi

Thuyết trình - kết thúc một tiểu mục

Informações:

Sinopsis

Cách giải thích khi gặp trục trặc trong khi thuyết trình và tóm lược một phần của bài thuyết trình.